guardamuebles-1

Guardamobles

Si encara no té les claus de la seva nova casa, o es troba en trànsit i no sap què fer amb els seus mobles i estris, no es preocupi, a Mudanzas Tarragona li oferim el servei de guardamobles.

Una solució segura, les nostres instal·lacions estan perfectament condicionades per al dipòsit de les seves pertinences.

Disposem a les nostres instal · lacions de magatzems degudament condicionats amb contenidors individuals de fusta. En ells, podem guardar els seus mobles i estris en un lloc sec i protegits de pols.

És important esmentar que prèviament al dipòsit dels mobles en el guardamobles, hem de signar tant el dipositant com l’empresa el contracte de guardamobles, que estipula els drets de les dues parts.

Després d’omplir els contenidors de guardamobles, es tanquen hermèticament en presència del client.
Ninguna altre mà tocarà aquest contenidor fins a que el client ho demani de nou. Quan això passa, el procés es repeteix de nou en sentit invers: es procedeix a l’obertura del contenidor en presència del client.

D’aquesta forma a Mudanzas Tarragona garantim una mínima manipulació dels seus mobles, amb la seguretat de la seva bona conservació.

Les instal·lacions de guardamobles estan vigilades les 24 hores del dia per personal de vigilància.

guardamuebles